Przejdź do treści

Kampus Jutrzenki

Wejście do uczelni

Wejście główne do uczelni wyposażone jest w drzwi automatyczne oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózku.

Przy wejściu głównym do uczelni wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście boczne prowadzi do windy i posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózku.
W przypadku problemu z dostaniem się do budynku nad drzwiami umieszczona jest tabliczka informacyjna z numerem telefonu pod którym można uzyskać wsparcie.

W holu głównym uczelni do dyspozycji studentów dostępne są informacyjne tablice multimedialne oraz kioski informacyjne z możliwością regulowania wysokości.
Schody prowadzące na pierwsze piętro wyposażone w obustronne poręczne skontrastowane kolorystycznie w stosunku do otoczenia.
Schody oznaczone są na pierwszym i ostatnim stopniu. Na piętrze przy schodach znajduje się wózek ewakuacyjny.

Winda wyposażona jest w tablicę wyposażoną w oznaczenia wypukłe, sygnalizację dźwiękową, lustro, automatyczne otwieranie oraz zamykanie drzwi, poręcz.

Toalety

W budynku dostępne są dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Toalety mieszczą się w holu głównym na parterze oraz na pierwszym piętrze.
Otwarcie drzwi do toalety nie wymaga znacznej siły, wejście do toalety nie posiada progu, klamki oraz zamknięcie drzwi są skontrastowane w stosunku do barwy drzwi.
Podłoga wykonana jest z materiałów antypoślizgowych, umywalka niskosyfonowa posiada baterię z przedłużonym uchwytem.
Pochwyt zamontowany jest przy ubikacji oraz przy umywalce.
Podajniki (papier toaletowy, mydło, ręczniki, wieszak na ubrania, uchwyt na kule ortopedyczne) zamontowano w taki sposób, że ich obsługa jest wygodna zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.
Wszystkie elementy wyposażenia można obsłużyć za pomocą jeden ręki.
Toaleta wyposażona jest w instalację alarmową.

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji znajduje się obok wejścia głównego.
Drzwi do pomieszczenia jak również wydzielone stoliki do przyjmowania interesantów są odpowiednio dostosowane do osób poruszających się na wózkach.

Dziekanat

Dziekanat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
Drzwi do pomieszczenia są odpowiednio dostosowane do osób poruszających się na wózkach i nie posiadają progu.
W Dziekanacie znajduje się stanowisko do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.
Jest ono odpowiednio obniżone w stosunku do pozostałych stanowisk obsługi studentów.

Biblioteka

Wejście do biblioteki posiada odpowiednią szerokość oraz drzwi pozbawione są progu.
W bibliotece do dyspozycji studentów znajdują się dwa stanowiska dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Posiadają biurka regulowane góra-dół, monitor dotykowy.
Do dyspozycji studentów jest również skaner OCR.
Istnieje również możliwość wypożyczenia czytnika książek.|
Biblioteka dysponuje również ponad 3000 pozycjami literatury w wersji online.

Dział Stypendiów, Finansów i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością

Dział Stypendiów, Finansów i wsparcia osób z niepełnosprawnością mieści się na parterze, na końcu korytarza po lewej stronie. Drzwi do pomieszczenia są odpowiednio dostosowane do osób poruszających się na wózkach i nie posiadają progu.
W biurze znajduje się stanowisko dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko wyposażone jest w ruchome biurko o zakresie wysokości 0,65 – 1,27 m jak również w komputer ze skanerem OCR.
W biurze znajduje się również stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną oraz w tłumacza języka migowego on-line.

Aula

Aula posiada dwa wejścia. Pierwsze posiada podwójne drzwi, wejście prowadzi bezpośrednio na podest oraz posiada schody w dół auli.
Drugie wejście prowadzi do podnośnika pionowego dla osób poruszających się na wózku.
Podnośnik posiada antypoślizgową podłogę, posiada łatwy w obsłudze panel sterowania oraz awaryjną blokadę systemów napędowych.
W Auli dostępne są stoliki na kółkach do użytku przez studentów poruszających się na wózkach jak również zainstalowano rzutnik multimedialny, kamerę, nagłośnienie oraz ekran.

Sale dydaktyczne

Drzwi do sal dydaktycznych pozbawione są progów.
W każdej Sali znajduje się kamera, rzutnik multimedialny, nagłośnienie oraz ekran.
Dla studentów poruszających się na wózku dostępne są mobilne stoliki.

Pętle indukcyjne, oznaczenia w języku Braille'a, tłumacz języka migowego online

Stanowiskowe pętle indykcyjne dla osób słabosłyszących dostępne są w pomieszczeniach gdzie obsługiwaniu są studenci.
Rekrutacja, Dziekanat, Dział Techniczny - Szatnia, Biblioteka, Biuro Karier oraz Dział Stypendiów, Finansów i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Wszystkie pomieszczenia w uczelni oznakowane zostały tabliczkami w języku Braille'a. Tabliczki umieszczone są na każdych drzwiach nad klamką.

Wyznaczone zostało również stanowisko do obsługi tłumacza języka migowego online. Znajduje się ono w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Przestrzeń odpoczynku

Przestrzeń odpoczynku dla studentów znajduje się na parterze w holu głównym, przy klatce schodowej obok windy oraz na pierwszym piętrze przy Rektoracie oraz przy Biurze Karier.
Studenci mogą również korzystać ze strefy "Food&Chill" gdzie bez przeszkód można odpocząć oraz zakupić posiłek, jak również skorzystać z mikrofalówki.