Przejdź do treści

Rejestracja w BON

Warunkiem uzyskania wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych jest rejestracja w BON.

Poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy oraz odpowiednie wzory dokumentów do wypełnienia.

Formularz rejestracyjny BON (wersja doc.) - pobierz
Formularz rejestracyjny BON (wersja pdf.) - pobierz

Formularz ogólny stanu zdrowia (wersja doc.) - pobierz
Formularz ogólny stanu zdrowia (wersja pdf.) - pobierz

Formularz rejestracyjny wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem potwierdzającym stan zdrowia oraz formularz ogólnego stanu zdrowia wypełniony przez lekarza prowadzącego należy złożyć w BON.

W kolejnym kroku, podczas rozmowy zostanie omówiona indywidualna sytuacja studenta oraz dobrane odpowiednie wsparcie.

UWAGA!!!

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją można przesłać na adres skrzynki podawczej w ePUAP lub wysłać pocztą na adres uczelni.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa
"BON"