Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Praca, kursy, szkolenia

Szkolenie online pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami" w dniu 16 listopada 2022 r.

Poznań Biznes Partner, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Poznaniu oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zapraszają na bezpłatne szkolenie online dla osób z niepełnosprawnościami z zakładania działalności gospodarczej.

Szkolenie będzie na bieżąco tłumaczone przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Program szkolenia:

1. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania

 • aspekty formalno-prawne zakładania działalności gospodarczej. Omawiane zagadnienia:
 • Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.
 • Działalność nierejestrowa.
 • Obowiązujące akty prawne.
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, omówienie druku CEIDG-1
 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - II Oddział w Poznaniu

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób z niepełnosprawnościami

3. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Poznania

 • Zasady ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Poznania.

Termin: 16 listopada 2022 r., godz. 10.00 - 14.00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzą

Pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Spraw Społecznych UMP.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

Serdecznie zapraszamy!

PROJEKT - Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

"Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!