Przejdź do treści

Podania

Elektroniczny system składania podań

Podania w sprawach finansowych składa się za pośrednictwem systemu USOSweb.

Student po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto ma możliwość złożenia podań:

  • o rozłożenie należności na raty,
  • o przesunięcie terminu płatności,
  • o zwrot nadpłaty.

Instrukcja składania podań w USOSweb - pobierz

FAKTURY

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności tylko i wyłącznie na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Wystawione faktury wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany we wniosku lub na adres mailowy.

Wniosek składa się każdorazowo po dokonanej wpłacie.

 

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz

 

Podanie o rozłożenie należności na raty

Podanie może złożyć student będący w ciężkiej sytuacji materialnej.
Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację oraz umotywować składane podanie.

Podanie składa się po zalogowaniu w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania -> Złóż Nowe Podanie
Podanie rozpatrywane jest w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii z innych działów uczelni okres rozpatrywania podania może zostać wydłużony.
Odpowiedź na podanie widoczna jest w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania

Podanie o przesunięcie terminu płatności

Podanie może złożyć student, który znalazł się w krótkotrwałej, ciężkiej sytuacji materialnej jak również student, który otrzymuje wynagrodzenie w dacie późniejszej niż data płatności czesnego wymagana podpisaną umową z uczelnią.
Do podania należy bezwzględne dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, np. zaświadczenie od pracodawcy o pobieraniu wynagrodzenia w innym terminie niż wskazany w harmonogramie płatności.
Studenci, którzy otrzymują wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca mają możliwość przesunięcia terminu płatności z 5-go każdego miesiąca (zgodnie z podpisaną umową) do 15 każdego miesiąca.

Podanie składa się po zalogowaniu w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania -> Złóż Nowe Podanie
Podanie rozpatrywane jest w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii z innych działów uczelni okres rozpatrywania podania może zostać wydłużony.
Odpowiedź na podanie widoczna jest w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania

Podanie o zwrot nadpłaty

Podanie składa student, który posiada na koncie nadpłatę czesnego.
W podaniu należy wskazać numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu nadpłaty czesnego.

Podanie składa się po zalogowaniu w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania -> Złóż Nowe Podanie
Podanie rozpatrywane jest w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii z innych działów uczelni okres rozpatrywania podania może zostać wydłużony.
Zwrot nadpłaty realizowany jest niezwłocznie po rozpatrzeniu podania.
Odpowiedź na podanie widoczna jest w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania

Studenci, którzy nie posiadają już dostępu do modułu "podania" proszeni są o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres e-mail
Podanie o zwrot nadpłaty - pobierz