Przejdź do treści

Opłaty

Nowy numer rachunku bankowego dla studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki

Szanowni Studenci Wydziału Zarządzania i Logistyki,

Od 1 października 2023 roku ulegnie zmianie numer rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz pozostałych opłat związanych z tokiem studiów.

Nowy numer rachunku bankowego dostępny będzie po zalogowaniu w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – PŁATNOŚCI (model FK) -KONTA BANKOWE UCZELNI.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat dotyczących przyszłego roku akademickiego na nowy numer rachunku bankowego po 1 października 2023 r.

ZMIANA DOTYCZY TYLKO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI.

Harmonogram platności za czesne w r. ak. 2023/2024 - studia I stopnia (licencjat/ inżynier)

Wpłata jednorazowa

Okres Termin płatności
Rok akademicki 2023/2024 05 października 2023 r.
(dla studentów I roku obowiązuje termin 16 października 2023 r.)

Wpłaty semestralne

Okres Termin płatności
Semestr zimowy w r. ak. 2023/2024 05 października 2023 r.
(dla studentów I roku obowiązuje termin 16 października 2023 r.)
Semestr letni w r. ak. 2023/2024 05 marca 2023 r.

Wpłaty miesięczne

Okres Termin płatności
październik 2023 r. 05 października 2023 r.
(dla studentów I roku obowiązuje termin 16 października 2023 r.)
listopad 2023 r. 05 listopada 2023 r.
grudzień 2023 r. 05 grudnia 2023 r.
styczeń 2024 r. 05 stycznia 2024 r.
luty 2024 r. 05 lutego 2024 r.
marzec 2024 r. 05 marca 2024 r.
kwiecień 2024 r. 05 kwietnia 2024 r.
maj 2024 r. 06 maja 2024 r.
czerwiec 2024 r. 05 czerwca 2024 r.
lipiec 2024 r. 05 lipca 2024 r.
Harmonogram platności za czesne w r. ak. 2023/2024 - studia II stopnia (magisterskie)

Wpłata jednorazowa

Okres Termin płatności
Rok akademicki 2023/2024 05 października 2023 r.
(dla studentów I roku obowiązuje termin 16 października 2023 r.)

Wpłaty semestralne

Okres Termin płatności
Semestr zimowy w r. ak. 2023/2024 05 października 2023 r.
(dla studentów I roku obowiązuje termin 16 października 2023 r.)
Semestr letni w r. ak. 2023/2024 07 marca 2024 r.
Semestr letni w r. ak. 2023/2024 05 kwietnia 2024 r. (dotyczy studentów pierwszego roku)

Wpłaty miesięczne

Okres Termin płatności
październik 2023 r. 05 października 2023 r.
(dla studentów I roku obowiązuje termin 16 października 2023 r.)
listopad 2023 r. 06 listopada 2023 r.
grudzień 2023 r. 05 grudnia 2023 r.
styczeń 2024 r. 05 stycznia 2024 r.
luty 2024 r. 05 lutego 2024 r.
marzec 2024 r. 05 marca 2024 r.
kwiecień 2024 r. 05 kwietnia 2024 r.
maj 2024 r. 06 maja 2024 r.
czerwiec 2024 r. 05 czerwca 2024 r.
lipiec 2024 r. 05 lipca 2024 r.
sierpień 2024 r. 05 sierpnia 2024 r. (dotyczy studentów pierwszego roku)
wrzesień 2024 r. 05 września 2024 r. (dotyczy studentów pierwszego roku)
FAKTURY

Faktury VAT wystawiane są po dokonanej płatności tylko i wyłącznie na wniosek studenta w ciągu 7 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

Pisemne wnioski prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Wystawione faktury wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany we wniosku lub na adres mailowy.

Wniosek składa się każdorazowo po dokonanej wpłacie.

 

Wniosek o wystawienie faktury - pobierz