Przejdź do treści

Bonifikaty

Kandydacie/Studencie!

W Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej istnieją możliwości przyznania bonifikat w opłatach za studia.
W ten sposób wspieramy naszych studentów, którzy aktywnie działają na rzecz Uczelni lub chcą obniżyć czesne.

Jeżeli szukasz zniżki, poniżej zobacz nasze bonifikaty!

Opłata rekrutacyjna

Podejmujesz lub kontynuujesz studia w UTH?

Opłatę rekrutacyjną przy zapisie na studia wnosi się raz (bez względu na liczbę kierunków/specjalności).
Absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej kontynuując naukę w Uczelni zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Dwa kierunki studiów

Chcesz studiować równolegle dwa kierunki w UTH?

Nie zapomnij o przysługującej bonifikacie w wysokości 20% kwoty czesnego, na którym obowiązuje niższa opłata czesnego.
W przypadku, gdy czesne na obu kierunkach jest takie samo, otrzymasz bonifikatę w wysokości 20% na wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów na którymkolwiek kierunku.

Druga specjalność

Planujesz studiować dwie specjalności na tym samym kierunku studiów w UTH?

Pamiętaj o przysługującej bonifikacie w wysokości 30% kwoty czesnego, za drugą specjalność.

 

Bonifikata rodzinna

Studiujesz w UTH z bratem, siostrą, a może z rodzicami lub ze współmałżonkiem?

Musisz pamiętać, że z bonifikaty rodzinnej może skorzystać student, który równolegle studiuje z członkiem rodziny (matka, ojciec, brat, siostra, współmałżonek).
Bonifikata wynosi 10% raty czesnego dla każdej ze studiujących osób.

Podanie o bonifikatę składa się poprzez system USOSweb (Dla Studentów - Podania).
W podaniu należy wskazać imiona, nazwiska oraz numery albumów wszystkich osób objętych podaniem o bonifikatę.
Podanie o bonifikatę składa się co roku do 30 października lub 28 lutego.

W chwili skreślenia lub ukończenia nauki przez jednego z członków rodziny bonifikata przestaje być naliczana.

 

ERASMUS+

Chcesz skorzystać z programu ERASMUS+?

Pamiętaj, że studenci, którzy wyjeżdżają na studia w ramach wymiany międzynarodowej nie wnoszą czesnego przez okres przebywania w uczelni partnerskiej.
Bonifikatę przyznaje się na wniosek Koordynatora Programu Erasmus+, który określa termin przebywania w uczelni partnerskiej.

 

 

Działalność na rzecz Uczelni

Działasz aktywnie na rzecz UTH?

Nie zapomnij, że za aktywną współpracę z jednostkami Uczelni możesz uzyskać bonifikatę w czesnym w wysokości do 50% czesnego należnego za semestr.