Przejdź do treści

Bonifikaty

Dwa kierunki studiów

Student, który studiuje równolegle dwa kierunki w UTH otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% kwoty czesnego na którym obowiązuje niższa opłata czesnego.
W przypadku gdy czesne na obu kierunkach jest takie samo, student otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% na wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów, ukończenia studiów na którymkolwiek kierunku.

 

Druga specjalność

Student, który studiuje dwie specjalności na tym samym kierunku studiów otrzymuje bonifikatę w wysokości 30% kwoty czesnego.

 

Bonifikata rodzinna

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z bonifikaty rodzinnej może skorzystać student, który równolegle studiuje z członkiem rodziny (matka, ojciec, brat, siostra, współmałżonek)
Bonifikata wynosi 10% raty należnego czesnego dla każdego ze studiujących osób.
W podaniu należy wskazać imiona, nazwiska oraz numery albumów wszystkich osób objętych podaniem o bonifikatę.
Bonifikata jest udzielana na okres równoległego studiowania członków rodziny.
W chwili skreślenia lub ukończenia nauki przez jednego z członków rodziny bonifikata przestaje być naliczana.
Podanie o bonifikatę składa się co roku do 30 października.

Podanie składa się po zalogowaniu w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania -> Złóż Nowe Podanie
Podanie rozpatrywane jest w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii z innych działów uczelni okres rozpatrywania podania może zostać wydłużony.
Odpowiedź na podanie widoczna jest w USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Podania

ERASMUS+

Studenci, którzy wyjechali na studia w ramach wymiany międzynarodowej nie wnoszą czesnego przez okres przebywania w uczelni partnerskiej.
Bonifikatę przyznaje się na wniosek Koordynatora Programu Erasmus, który określa termin przebywania w uczelni partnerskiej.