Przejdź do treści

Aktualności

Nowy numer rachunku bankowego dla studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki

Szanowni Studenci Wydziału Zarządzania i Logistyki,

Od 1 października 2023 roku ulegnie zmianie numer rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz pozostałych opłat związanych z tokiem studiów.

Nowy numer rachunku bankowego dostępny będzie po zalogowaniu w USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – PŁATNOŚCI (model FK) -KONTA BANKOWE UCZELNI.

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat dotyczących przyszłego roku akademickiego na nowy numer rachunku bankowego po 1 października 2023 r.

ZMIANA DOTYCZY TYLKO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I LOGISTYKI.

(30.09.2021) Komunika w sprawie nowego modułu "PŁATNOŚCI FK" w USOSweb

Szanowni Studenci,
z dniem 30 września 2021 r. zakończyliśmy prace nad wdrożeniem nowego modułu Płatności - FK w USOSweb.

W związku z tym od 1 października 2021 roku nastąpią ważne zmiany:

1. Moduł płatności występuje pod nazwą „Płatności (model FK)” i dostępny jest po zalogowaniu do USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH.

2. Obowiązuje tylko jeden indywidualny numer konta przydzielony studentowi niezależnie od rodzaju opłat. Wpłaty będą rozliczane z naliczeniami bez względu na ich rodzaj zgodnie z terminem płatności.
Numer indywidualnego rachunku bankowego dostępny jest zarówno w załączniku nr 2 do umowy oraz w zakładce DLA WSZYSTKICH – PŁATNOŚCI FK – MOJE KONTA BANKOWE

Numer rachunku bankowego, który dotyczył wpłat „inne” zachowuje swoją ważność i wpłaty dokonane na ten numer konta zostały zaksięgowane na kontach studentów.

3. Nadpłaty, które były widoczne przed 16 sierpnia 2021 roku w starym module płatności, zostaną rozliczone z czesnym za miesiąc październik 2021 roku, w ten sposób, że rata czesnego za październik zostanie pomniejszona o kwotę nadpłaty.

Przykład:
Student posiadał nadpłatę na koncie finansowym w wysokości 100,00 zł
Czesne należne za październik, zgodnie z umową wynosi 550,00 zł
Po rozliczeniu płatności w zakładce „płatności nierozliczone” kwota do zapłaty za miesiąc październik będzie wynosić 450,00 zł

4. Studenci, którzy dokonują wpłat jednorazowych (za rok lub semestr z góry), będą widzieli bieżące rozliczenie czesnego w zakładce „należności rozliczone” a pozostałą wpłaconą kwotę w zakładce „wpłaty nierozliczone”. Wpłata nierozliczona będzie z każdym miesiącem pomniejszana/ rozliczana o kolejne miesięczne czesnego.

Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet czesnego będą rozliczane  5 każdego miesiąca za dany miesiąc.

Przykład:
Miesięczne czesne wynosi 500 zł za każdy miesiąc płatne do 5-go.
Wpłata w kwocie 1000 zł dokonana 15 września na poczet czesnego za październik i listopad zostanie rozliczona odpowiednio: 500 zł - 5 października oraz 500 zł - 5 listopada.

5. Płatności Online (PaybyNet)
Płatność online w USOSweb możliwa jest na jeden dzień przed 1 dniem każdego miesiąca za kolejny miesiąc oraz za płatności, których termin upłynął.
Płatności za kolejne miesiące można dokonywać tradycyjnym przelewem bankowym.

(7.09.2021) KOMUNIKAT - ZAKŁADKA PŁATNOŚCI - USOSweb

Szanowni Studenci,

Od 7 września 2021 roku został wdrożony nowy moduł płatności w systemie USOSweb.

Moduł płatności występuje pod nazwą „Płatności (model FK)” i dostępny jest po zalogowaniu do USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH.

W związku z wdrożeniem nastąpiły ważne zmiany:

  1. Stan nadpłat oraz zaległości jest widoczne wg stanu na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Przykład: Jan Kowalski na dzień 16 sierpnia posiadał zaległość za m-c lipiec 2021 r. w kwocie 200 zł i tą kwotę widzi w nowym module po przeniesieniu płatności.
Szczegółowa historia z zakładek „należności rozliczone” oraz „wpłaty wszystkie” nie będzie zawierała naliczeń oraz wpłat dokonanych przed 16 sierpnia 2021 r.

  1. Obecnie widoczny jest jeden indywidualny numer konta przydzielony studentowi do wpłat czesnego niezależnie od rodzaju opłat (np. czesne, wydanie legitymacji, realizacja różnic programowych, wpis warunkowy).

W związku z powyższym ważne jest, aby wpłat dokonywać w oddzielnych przelewach, a w tytule przelewu wskazać cel dokonanej wpłaty, np. czesne lub wydanie legitymacji lub realizacja różnic programowych lub wpis warunkowy.

  1. Od roku akademickiego 2021/2022 wysokość raty czesnego będzie widoczna na każdy miesiąc
    w zakładce „należności nierozliczone” z ostatnim dniem poprzedniego miesiąca w wysokości miesięcznej raty czesnego.

Przykład: Kwota czesnego za miesiąc grudzień 2021 r. widoczna do zapłaty będzie 30 listopada 2021 r.

  1. Studenci, którzy dokonują wpłat jednorazowych (za rok lub semestr z góry), będą widzieli bieżącą miesięczną kwotę czesnego w zakładce „należności rozliczone” a pozostałą wpłaconą kwotę w zakładce „wpłaty nierozliczone”. Wpłata nierozliczona będzie z każdym miesiącem pomniejszana o kolejne naliczenie miesięczne czesnego.

Trwają dalsze prace nad nowym modułem płatności. O zmianach będziemy informować na bieżąco.