Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Słowa kluczowe

Czym są Słowa kluczowe i jak się je tworzy? Poniżej zamieszczone zostały wskazówki jak budować i korzystać ze Słów kluczowych przy wyszukiwaniu tematycznym w katalogu Biblioteki.

SŁOWA KLUCZOWE to jedno, ew. dwuwyrazowe hasła wykorzystywane w procesie wyszukiwania informacji za pośrednictwem wyszukiwarek we wszelkiego rodzaju bazach danych, np. katalogu bibliotecznego. Umożliwiają przeszukiwanie zasobów bazy po tematyce publikacji bez konieczności podawania autora i tytułu.

Słowa kluczowe zazwyczaj podawane są w liczbie mnogiej, np.: Agencje celne, Dewizy, Giełdy towarowe, Kobiety, Technologie informatyczne.

W liczbie pojedynczej podawane są w przypadkach nazw własnych, kiedy ich forma w liczbie mnogiej jest niepoprawna, bądź niepopularna, np. Terroryzm, Bank Centralny, Jednolity Rynek, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Watykan.

Nazwy osobowe:

Nazwy osobowe zawsze należy podawać zaczynając od nazwiska poszukiwanej osoby, np.: Tito, Josip Broz (1892-1980); Obama, Barack (1961-); Kaczyński, Jarosław (1949-); Putin, Władimir Władimirowicz (1952-). Wyjątek stanowią nazwy papieży oraz monarchów, jakie są podawane w formie oficjalnej nadanej na czas sprawowania funkcji, np. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005).

Nazwy geograficzne:

Nazwy geograficzne trzeba wpisywać w polskiej formie, np.: Gdańsk (woj. Pomorskie), Górski Karabach, Norwegia, Europa Środkowo-Wschodnia. Jeżeli członem nazwy jest wyrażenie Morze, Góry, Region, Kraje, Województwo, wpisujemy je zawsze na końcu po nazwie własnej, np.: Śródziemne, Morze; Śródziemnomorski, region; Bałkańskie, kraje; Podlaskie, województwo; Bałtycki, region; Kaukaz, region.

Nazwy organizacji i instytucji:

Nazwy instytucji, organizacji i porozumień należy podawać w pełnej polskiej formie, np.: Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Al Kaida, Światowa Organizacja Handlu, Liga Narodów, Unia Europejska.

Akronimy nazw stosujemy tylko w przypadkach, kiedy jest on częściej używany niż rozwinięta nazwa instytucji, np.: ONZ, NATO, GATT, IRA.

Wydarzenia historyczne:

Do tej kategorii zaliczają się wojny, konflikty międzynarodowe, traktaty, rewolucje i porozumienia, akty terrorystyczne. Ich nazwy zostały ujednolicone i w miarę możliwości określają rodzaj wydarzenia, jego miejsce lub uczestników (często w przypadku wojen i konfliktów) i datę roczną, np.: Wojna amerykańsko-iracka 2003, Wojna domowa w Kambodży 1970, Wojna w Czeczenii 1994, Traktat lizboński 2007, Wojna światowa 1939-1945, Konflikty indyjsko-pakistańskie, Rewolucja perska 1905-1911, Konferencja jałtańska 1945, Atak jądrowy na Hiroszimę i Nagasaki 1945, Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001, Masakra na Utoyi 2011.

Chronologia:     

Słowa kluczowe określające daty występują wyłącznie w postaci arabskich cyfr, np.: 20 w., 20-21 w., 3 w.p.n.e.

Jeżeli chcemy określić ramy chronologiczne od lub do jakiejś daty, należy przed tą datą postawić znak „-„
np.: -1989 – do 1989 r.; 1989- od 1989 r.

Rodzaj publikacji:

Istnieje grupa słów kluczowych określająca rodzaj formy wydawniczej publikacji oraz charakter tekstu.
Z oczywistych względów nie znajdą one zastosowania w bazie Prace dyplomowe czy Artykuły, ale wśród książek jak najbardziej, np.: Poradniki, Encyklopedie, Słowniki, Podręczniki akademickie.

Ponadto w przypadku słowników obcojęzycznych występują słowa kluczowe określające języki zawarte w publikacji, np.: Słowniki francuskie, Słowniki angielsko-polskie, Słowniki wielojęzyczne.

Wyszukiwanie proste umożliwia szybkie znalezienie publikacji po wpisaniu dowolnego słowa występującego w opisie publikacji. Mogą to być słowa występujące w tytule, podtytule słowach kluczowych, bądź nazwiska twórców.

W celu wpisania konkretnego słowa kluczowego należy od razu wybrać opcję Wyszukiwanie zaawansowane.

Następnie wybrać rubrykę Słowa kluczowe. Przy wypełnianiu rubryki, w celu uniknięcia błędów ortograficznych i literówek, proszę korzystać ze słownika, który znajduje się obok wiersza wyszukiwawczego pod symbolem "...".

Po kliknięciu w "..." słownik otworzy się w nowym oknie. Po jego otwarciu w wyświetlonym wierszu wyszukiwawczym, proszę wpisać pożądaną frazę, np. Leasing i zatwierdzić klikając w Zatwierdź przeszukiwanie.

Otrzymany wynik, to słowa kluczowe występujące w katalogu zawierające wpisane przez nas wyrażenie. Należy kliknąć w Wyb. i zamknij przy słowie, jakiego chcemy użyć. W ten sposób wybrane wyrażenie zostanie automatycznie przeklejone do wiersza w wyszukiwarce.

Aby doprecyzować wyszukiwanie, proszę starać się jak najbardziej zawężać zakres poszukiwań w katalogu, m.in. o rodzaj publikacji. Jeżeli nie zostanie wybrany pożądany rodzaj dokumentu, otrzymany wynik wyszukiwania będzie zawierał wszelkie możliwe rodzaje materiałów znajdujące się w Bibliotece, np. czasopisma, prace dyplomowe, książki, etc.

Po wybraniu rodzaju publikacji, należy kliknąć Zacznij przeszukiwanie...

...chyba, że to nie koniec. Proszę pamiętać, że słowa kluczowe można łączyć w dowolny sposób, aby otrzymać bardziej precyzyjne wyniki wyszukiwawcze.

Poniższa ilustracja pokazuje łączenie ze sobą 3 słów kluczowych: Leasing + Przedsiębiorstwa + Polska (publikacje dotyczące leasingu w polskich firmach).

Pole słowo kluczowe można powielać klikając w "+" i dalej postępować jw.

Wyniki wyszukiwawcze pojawią nam się w postaci listy tytułów, jakie zawierają w opisie wpisane słowa kluczowe. Z listy wybieramy opis interesującej nas publikacji klikając w tytuł.

Proszę pamiętać, że w katalogu znajdują się zasoby Biblioteki WSCiL połączone z Biblioteką WSZiP, w związku z czym za każdym razem należy zwracać uwagę na to, gdzie dana publikacja się znajduje:

CZY - czytelnia WSCiL (publikacja dostępna tylko na miejscu)

WY- wypożyczalnia WSCiL (książka możliwa do wypożyczenia)

CZYT - czytelnia WSZiP

WYP - wypożyczalnia WSZiP

Po wejściu do rekordu konkretnej publikacji istnieje możliwość kontynuowania poszukiwań wg słów kluczowych przypisanych do aktualnie wyświetlanego opisu. Wystarczy kliknąć w okienka przy słowach z zaznaczenie rodzaju publikacji, ew. opcji Tylko dostępne, która wyeliminuje nam opisy książek aktualnie wypożyczonych.