Przejdź do treści

Bazy danych

Czytelnicy mogą korzystać z większości baz danych na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.
Wystarczy zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza po dane do logowania.

ACADEMICA

ACADEMICA

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA jest nowatorskim projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy danych książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zdalnie zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. O rejestrację użytkowników systemu pytaj w swojej Bibliotece.

aleBank

aleBank

Program „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy. W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.
Dostęp po zarejestrowaniu się na stronie programu.

ebookpoint BIBLIO

ebookpoint BIBLIO

Ebookpoint BIBLIO to serwis działający na zasadach tradycyjnej biblioteki, przeniesionej do sieci - multimedialna biblioteka cyfrowa. Bazuje na ofercie znanych wydawnictw, w tym na wyłączność marek Grupy Helion, ale także małych, niszowych wydawców. Wystarczy dostęp do internetu, aby móc korzystać bez ograniczeń 24/7 z biblioteki ebookpoint BIBLIO. Do dyspozycji czytelników jest panel użytkownika w przeglądarce internetowej na komputerze oraz nowoczesna aplikacja mobilna na systemy Android oraz iOS. Zasób wykupiony przez UTH obejmuje ebooki oraz kursy video.
Dostęp po zarejestrowaniu się na stronie programu z wykorzystaniem imiennego adresu email w domenie Uczelni.

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Logotyp elektronicznej bazy danych ELSEVIER

Elsevier (Science Direct)

Elsevier - Serwis Science Direct udostępnia około 2000 tytułów czasopism naukowych – w tym nauk ekonomicznych, wydawanych przez Elsevier Science, Academic Press i Harcourt Health Science (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera publikacje od 1995 r. Pozycje z serii z dostępem pełno tekstowym oznaczone są zielonym kluczem. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Materiały dostępne w ramach krajowej licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do wykazów):

Profinfo

Gofin

Portal Podatkowo-Księgowy GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory. W ramach portalu dostępne są: Serwis Głównego Księgowego, Przewodnik Księgowego on-line, Przewodnik Kadrowego on-line oraz Przewodnik VAT on-line. Poruszana w nich problematyka dotyczy m.in.: podatku dochodowego, podatków VAT-PIT-CIT, rachunkowości, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków oraz emerytur. Z portalu można skorzystać tylko w czytelni biblioteki na wybranym stanowisku komputerowym.

IBUK Libra

IBUK Libra

Serwis IBUK Libra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni składa się z publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
Dostęp na numer PIN – skontaktuj się z Biblioteką.

Inforlex

Inforlex

Serwis ten to kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Infor.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Logotyp elektronicznej bazy danych ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge

Jest to baza zawierająca indeksy cytowań. W ramach serwisu można przeglądać następujące indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index. Podaje dane naukometryczne. Przekierowuje do pełnych tekstów w posiadaniu Uczelni. Załączone zestawienie Journal Citation Reports. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Legalis

Legalis

Baza zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zawiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Lex

Lex

System Informacji Prawnej zapewnia użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz.U. i M.P., dziennikach resortowych, jak i aktów prawa miejscowego, a nawet projektów ustaw. LEX AKADEMIA zawiera również orzeczenia publikowane w takich zbiorach, jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK i inne, a także glosy do wybranych orzeczeń. W bazie zamieszczono również pełne teksty monografii wydane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska z grup tematycznych: prawo publiczne, prawo cywilne, prawo karne oraz komentarze do PP, PC i PK. Dodatkowo System Informacji Prawnej LEX umożliwia dostęp do następujących baz tematycznych: Informator Prawno-Gospodarczy,Księgowość Standard+, Kadry Standard+, Budownictwo Standard+, Navigator Procedury Prawa Pracy+ oraz Polską Bibliografię Prawniczą PAN.  
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Nature

Nature

Nature to wiodący wielodziedzinowy tygodnik naukowy zawierający artykuły ze wszystkich ważniejszych dyscyplin nauki włączając: fizykę, chemię, nauki o ziemi itp. Użytkownicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów od stycznia 1995 do chwili obecnej, a do artykułów w formie PDF od czerwca 2002 do chwili obecnej. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Logotyp elektronicznej bazy danych SCIENCE

Science

Science to założone w 1880 roku czasopismo naukowe, ukazujące się w formie tygodnika, wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Jest to jedno z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Logotyp elektronicznej bazy danych SCOPUS

Scopus

Scopus to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obecnie baza obejmuje ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. w Scopus było zgromadzonych ponad 67 mln rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 mln rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony internetowe. Ponad połowa czasopism zgromadzonych w Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Logotyp elektronicznej bazy danych SpringerLink

SpringerLink

SpringerLink to baza około 1300 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers .Dostęp pełno tekstowy do 14 najważniejszych serii książkowych Springer (tzw. Online Archive Collection, OAC). Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 - 2008. Pozycje w serii z dostępem pełno tekstowym zaznaczone są na zielono. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Materiały dostępne w ramach krajowej licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do wykazów):

Logotyp elektronicznej bazy danych WILEY

Wiley Online Library

Czasopisma Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Kolekcja w aktualizowanym corocznie zbiorze "Full Collection" zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union). Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Materiały dostępne w ramach krajowej licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do wykazów):