Przejdź do treści

Bazy danych

Czytelnicy mogą korzystać z większości baz danych na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.
Wystarczy zgłosić się do dyżurnego bibliotekarza po dane do logowania.

ACADEMICA

ACADEMICA

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA jest nowatorskim projektem polegającym na utworzeniu cyfrowej bazy danych książek i czasopism naukowych oraz ich udostępnieniu dzięki wdrożeniu systemu wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zdalnie zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. O rejestrację użytkowników systemu pytaj w swojej Bibliotece.

aleBank

aleBank

Program „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy. W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.
Dostęp po zarejestrowaniu się na stronie programu.

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Logotyp elektronicznej bazy danych ELSEVIER

Elsevier (Science Direct)

Elsevier Serwis Science Direct udostępnia około 2000 tytułów czasopism naukowych – w tym nauk ekonomicznych, wydawanych przez Elsevier Science, Academic Press i Harcourt Health Science (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera publikacje od 1995 r. Pozycje z serii z dostępem pełno tekstowym oznaczone są zielonym kluczem. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Materiały dostępne w ramach krajowej licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do wykazów):

Profinfo

Gofin

Portal Podatkowo-Księgowy GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory. W ramach portalu dostępne są: Serwis Głównego Księgowego, Przewodnik Księgowego on-line, Przewodnik Kadrowego on-line oraz Przewodnik VAT on-line. Poruszana w nich problematyka dotyczy m.in.: podatku dochodowego, podatków VAT-PIT-CIT, rachunkowości, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków oraz emerytur. Z portalu można skorzystać tylko w czytelni biblioteki na wybranym stanowisku komputerowym.

IBUK Libra

IBUK Libra

Serwis IBUK Libra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni składa się z publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem.
Dostęp na numer PIN – skontaktuj się z Biblioteką.

Inforlex

Inforlex

Serwis ten to kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Infor.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Logotyp elektronicznej bazy danych ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge

Jest to baza zawierająca indeksy cytowań. W ramach serwisu można przeglądać następujące indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index. Podaje dane naukometryczne. Przekierowuje do pełnych tekstów w posiadaniu Uczelni. Załączone zestawienie Journal Citation Reports. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Legalis

Legalis

Baza zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zawiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów.
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Lex

Lex

System Informacji Prawnej zapewnia użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz.U. i M.P., dziennikach resortowych, jak i aktów prawa miejscowego, a nawet projektów ustaw. LEX AKADEMIA zawiera również orzeczenia publikowane w takich zbiorach, jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK i inne, a także glosy do wybranych orzeczeń. W bazie zamieszczono również pełne teksty monografii wydane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska z grup tematycznych: prawo publiczne, prawo cywilne, prawo karne oraz komentarze do PP, PC i PK. Dodatkowo System Informacji Prawnej LEX umożliwia dostęp do następujących baz tematycznych: Informator Prawno-Gospodarczy,Księgowość Standard+, Kadry Standard+, Budownictwo Standard+, Navigator Procedury Prawa Pracy+ oraz Polską Bibliografię Prawniczą PAN.  
Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Nature

Nature

Nature to wiodący wielodziedzinowy tygodnik naukowy zawierający artykuły ze wszystkich ważniejszych dyscyplin nauki włączając: fizykę, chemię, nauki o ziemi itp. Użytkownicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów od stycznia 1995 do chwili obecnej, a do artykułów w formie PDF od czerwca 2002 do chwili obecnej. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Logotyp elektronicznej bazy danych SCIENCE

Science

Science to założone w 1880 roku czasopismo naukowe, ukazujące się w formie tygodnika, wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Jest to jedno z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Logotyp elektronicznej bazy danych SCOPUS

Scopus

Scopus to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obecnie baza obejmuje ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. w Scopus było zgromadzonych ponad 67 mln rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 mln rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony internetowe. Ponad połowa czasopism zgromadzonych w Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Logotyp elektronicznej bazy danych SpringerLink

SpringerLink

SpringerLink Baza około 1300 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers .Dostęp pełno tekstowy do 14 najważniejszych serii książkowych Springer (tzw. Online Archive Collection, OAC). Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 - 2008. Pozycje w serii z dostępem pełno tekstowym zaznaczone są na zielono. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Materiały dostępne w ramach krajowej licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do wykazów):

Logotyp elektronicznej bazy danych WILEY

Wiley Online Library

Czasopisma Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Kolekcja w aktualizowanym corocznie zbiorze "Full Collection" zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union). Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Dostęp ze wszystkich urządzeń korzystających z puli adresów IP Uczelni.

Materiały dostępne w ramach krajowej licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (linki do wykazów):