Przejdź do treści

Został ostatni tydzień rekrutacji na płatne staże 2022

W ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oferuje udział w płatnych stażach przeznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynieryjnym.

Zapraszamy studentów z kierunków:

  • Transportu, Architektury oraz Informatyki VI semestr (nabór 2019/2020)
  • Architektury IV semestr (nabór 2020/2021)

Do  28.02.2022r. trwa przyjmowanie zgłoszeń na płatne staże krajowe (1, 2, 3-miesięczne) w okresie wakacji. Czas trwania staży: min. 120h – max. 504h (w tym min. 20h/tygodniowo).

Weź udział w rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy online:

ARCHITEKTURA (studia stacjonarne i niestacjonarne) – https://forms.gle/TVd1Uo7PFd4yMAXm6

INFORMATYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) – https://forms.gle/y51fKH2E6WYoNkMU8

TRANSPORT (studia stacjonarne i niestacjonarne) – https://forms.gle/SUvv1za95m4mxUCW7

lub wypełnij formularz w pokoju  11 - Kampus Jagiellońska w terminach: poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 - 15:00

Po wypełnieniu formularza online, prześlij CV na adres e-mail: staze.wi@uth.edu.pl

Więcej informacji znajdziesz tutaj: : https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/projekty-ue/projekty-realizowane/uth-3-0-przez-rozwoj-do-doskonalosci

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH

Wydział Inżynieryjny, (pokój 11 (Parter), ul. Jagiellońska 82 F, 03-301 Warszawa):

tel. 22 262 88 51 / 533 804 939 (wtorek-piątek , w godz. 9:00-15:00), e-mail: staze.wi@uth.edu.pl

Wróć