Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Zarządzanie Służbami Skarbowymi – inauguracja studiów podyplomowych

Dnia 13 października br. w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Służbami Skarbowymi”. W inauguracji wzięli udział: dr Iwona Przychocka, prof. UTH - Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Arkadiusz Batóg - Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Janusz Jasiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń Ministerstwa Finansów, prof. dr hab. Jerzy Sikorski - Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie służbami skarbowymi”, Bożena Kalita - Kierownik Zespołu Szkoleń Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku. Wykład inauguracyjny pt. „Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w procesie gospodarczym Polski” poprowadził Paweł Cybulski.

Jest to już kolejny rok współpracy między Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej oraz Krajową Szkołą Skarbowości, w ramach której prowadzone są studia podyplomowe dla pracowników Izb Administracji Skarbowych z całego kraju. Do tej pory na kierunkach „Zarządzanie Służbami Podatkowymi” oraz „Zarządzanie Służbami Skarbowymi” studia ukończyło ponad 80 przedstawicieli administracji skarbowej. W Roku Akademickim 2018/2019 to grono zostanie zasilone o kolejnych 44 słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów oraz praktyków, co przyczynia się do jakości przekazywanej wiedzy z zakresu skarbowości.

Dziękujemy za okazane zaufanie i cieszymy się, że będziemy Państwu towarzyszyć w zdobywaniu nowej wiedzy po raz kolejny.

Wróć