Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

„Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane". Nowa publikacja

„Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane" to tytuł nowej publikacji wykładowcy Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej dr Agnieszki Wikarczyk.

Opracowanie stanowi efekt badań naukowych prowadzonych w Katedrze Ekonomii i Zarządzania UTH, zarówno przez wykładowców, jak i studentów z kierunków: zarządzanie oraz finanse i rachunkowość.

Fragment opisu publikacji:

W czasie dynamicznego rozwoju sytuacji na rynku dóbr i usług, wzmocnionego wprowadzaniem nowinek technologicznych oraz panującą od marca 2020 roku pandemią COVID-19, truizmem jest znane stwierdzenie, że jedyną rzeczą stałą jest zmiana. W odniesieniu do przedsiębiorstw oznacza to konieczność elastycznego dostosowywania się do zmieniających się regulacji prawnych i praktyki biznesowej.

Wróć