Zaproszenie na konferencję oświatową w UTH

Konferencja Oświatowa 11.2019 | UTH Warszawa
Konferencja Oświatowa 11.2019 | UTH Warszawa

ZAPROSZENIE NA XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
PRAWO I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY"

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na XI konferencję poświęconą problematyce prawa i zarządzania w systemie oświaty, która odbędzie się 18 listopada 2019 r., o godzinie 9:00, w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół średnich z całego kraju i ma na celu dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

W ramach Konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

PLACÓWKI EDUKACYJNE W OBLICZU TERRORYZMU – Grzegorz Cieślak (ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej)

 • Implikacje Ustawy o działaniach antyterrorystycznych w placówkach edukacyjnych
 • Formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym - formuła ustawowa i granice obszaru działania o odmiennym priorytecie

PRAWO OŚWIATOWE – Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

 • Odpowiedzialność karna uczniów. Uprawnienia Policji i obowiązki kadry pedagogicznej
 • Wybrane zmiany w kształceniu ponadpodstawowym

RODO. Rozpowszechnianie danych osobowych uczniów w miejscach ogólnie dostępnych, w tym na stronie internetowej szkoły Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

 • Definiowanie ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania
 • Monitoring w szkole
 • Udostępnianie danych osobowych uczniów osobom trzecim
 • Zasady przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii (dane wrażliwe)
 • Uprawnienia podmiotów danych osobowych i sposób ich realizacji

METODY I TECHNIKI UCZENIA SIĘ W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII – warsztat - Kamil Dunowski (autor projektów edukacyjnych i szkoleń dla młodzieży, zespołów oraz firm)

 • Jak wykorzystać proste metody, aby wzmocnić koncentrację uczniów
 • Jakie technologie i aplikacje pomagają zwiększyć efektywność uczenia się

Serdecznie zapraszamy!

Patronat:

Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 12 listopada 2019 r., na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89

Wróć