Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Zakopiańska konferencja UTH 2023 za nami. Relacja

Za nami VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”, która odbyła się w Kościelisku-Zakopanem w dniach 11-13 stycznia 2023 r. Jak co roku wydarzenie skierowane było do pracowników naukowych i praktyków środowiska akademickiego z kraju i zagranicy oraz studentów.

Pierwszego dnia Konferencji miała miejsce sesja plenarna główna, na której zostały poruszone tematy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i prawa. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie czy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Podczas drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach. Pierwszy z nich skupiał się na tematach związanych z nowoczesną inżynierią. Poruszane zagadnienia dotyczyły zastosowań technologii w otoczeniu gospodarczym, uwarunkowań/kierunków i czynników rozwoju budownictwa (w tym architektury wnętrz), transportu i branży IT oraz nowych technologii i zmian w IT, budownictwie i transporcie.

Drugi panel położył nacisk na branżę transportu, spedycji i logistyki, a także zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Wybrane tematy prelekcji to m.in.: „Nowoczesne materiały kompozytowe w transporcie. Tendencje i perspektywy użytkowania”, „Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej” czy „Rozwój społeczności użytkowników kryptowalut w Polsce a bezpieczeństwo monetarne państwa: zagrożenie czy szansa?”.

Ostatni panel miał charakter międzynarodowy, a nasi zagraniczni goście w swoich wystąpieniach poruszyli m.in. następujące zagadnienia: „Tribological evaluation of coatings for ballistic materials”, „EAN and criminal legal context in Czech criminal law”, „Effect of laser surface treatment on glass damageability”.

Dodatkowo, w dniu 10 stycznia, odbyły się panele studenckie, w których udział wzięli przedstawiciele kół naukowych Uczelni. Studenci zaprezentowali m.in. następujące tematy: „Migracje a "drenaż mózgów”, "Ucieczka przed lękiem czy śmiałość? Problematyka i zakres samobójstwa", "Rola środków masowego przekazu w rozwoju przestępczości” oraz "Inne zakłócenia czynności psychicznych”. Nie zabrakło wystąpień z zagadnieniami dotyczącymi dzisiejszego wypływu technologii na życie człowieka.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz ciekawe i inspirujące tematy skłaniające do przemyśleń i dalszych dyskusji.

Organizatorem wydarzenia była Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu.

Wróć