Przejdź do treści

Zakopiańska konferencja UTH 2022 za nami. Relacja

VI Międzynarodowa Konferencja NaukowaWspółczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” już za nami. Wydarzenie skierowane było do pracowników naukowych i praktyków środowiska akademickiego z kraju i zagranicy oraz studentów.

Prezentacja aktualnych zagadnień z obszarów: nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk o zarządzaniu, prawa, finansów, transportu, spedycji, logistyki oraz nowoczesnej inżynierii, a także wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej, to główne cele realizacji tej konferencji.

Wydarzenie otworzyła sesja plenarna z udziałem studentów Uczelni Techniczno-Handlowej. Podczas wielu interesujących prelekcji znalazły się m.in.: „Znaczenie regulacji prawnych w kontekście rentowności leasingu pojazdów osobowych”, ,,Dynamika zmian w obszarze budownictwa i przemysłu na terenie powiatu płońskiego”, ,,Technologia w służbie architektury. Wykorzystanie oprogramowania BIM w pracy architekta”, czy ,,Budowa i oprogramowanie ramienia robota Braccio TinkerKit”.

Podczas głównej sesji plenarnej wśród tematów pojawiły się tematy związane z kryzysem uchodźczym w obliczu konfliktu w Ukrainie, stanem i perspektywami współpracy wojskowej państw regionu Morza Bałtyckiego, czy zharmonizowanym monitoringiem infrastruktury w Europie w kontekście bezpieczeństwa.

Pierwszy panel podczas drugiego dnia konferencji położył nacisk na m.in. zarządzanie partycypacyjne w miastach w czasie pandemii, prawne uwarunkowania bezpieczeństwa depozytów w polskim prawie bankowym, czy wybrane aspekty współczesnych zagrożeń wywiadowczych państwa.

Panel drugi poddał analizie m.in. następujące tematy: „Odszkodowanie w prawie pracy”, ,,Intrygujące aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego na przykładzie dużego obiektu infrastruktury drogowej”, czy ,,Technologia i skuteczność usuwania substancji organicznej w roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z odnową wody”.

Trzeci panel zdominowany został przez tematykę międzynarodową. ,,Potential risk of money laundering through trust - like activities in a jurisdiction without a trust law”, ,,Experimental losses estimation and efficiency of a spur gearbox lubricated with synthetic, bio and nano - based lubricants. The effects of gear tooth's pre stress”, „Fiscal Openness And Transparency In The Belarusian Local Financial Managament”, to tylko niektóre z bogatej gamy tematów tej części konferencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, wiele ciekawych referatów, dyskusji i przemyśleń. Do zobaczenia za rok!

Wydarzenie zorganizowane było przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu.

Wróć