Przejdź do treści

Zakopiańska konferencja 2020 za nami!

zakopane-2020-miniatura

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” już za nami. Wydarzenie skierowane było do pracowników naukowych i praktyków środowiska akademickiego z kraju i zagranicy. Prezentacja aktualnych zagadnień z obszarów: nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk o zarządzaniu, prawa, finansów, transportu. spedycji, logistyki oraz nowoczesnej inżynierii, a także wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej, to główne cele realizacji tej konferencji.

Panel pierwszy obejmował obszar bezpieczeństwa, prawa i polityki. Wśród tematów pojawiły się kwestie związane z modelowaniem zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa, bezpieczeństwem biologicznym we współczesnym świecie czy infrastrukturą krytyczną, czyli obiektami najczęściej atakowanymi przez terrorystów.

Drugi panel położył nacisk na branżę transportu, spedycji i logistyki.
Prelegenci omawiali zasady bezpieczeństwa w sektorze TSL i zarządzania. Ważną część panelu stanowiły tematy z zakresu inwestycji transportowych w Polsce, optymalizacji łańcucha dostaw w sektorze żywności oraz prawne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Trzeci skupił się na zagadnieniach związanych z nowoczesną inżynierią. Analizie zostały poddane zagadnienia dotyczące zastosowania technologii w otoczeniu gospodarczym, uwarunkowań i czynników rozwoju budownictwa (w tym architektury wnętrz), transportu i branży IT oraz nowych technologii i zmian w tych dziedzinach.

Czwarty, ostatni panel, zdominowany został przez tematykę ekonomii, finansów i rachunkowości. Odpowiedzialny rozwój na poziomie lokalnym, efektywność zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, kapitał społeczny jako czynnik wspierający rozwój organizacji publicznych, to tylko niektóre z bogatej gamy tematów tej części konferencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, wiele ciekawych referatów, dyskusji i przemyśleń. Do zobaczenia za rok!

Wydarzenie zorganizowane było przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu.

Wróć