Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Zakopiańska konferencja 2019 za nami!

Zakopiańska konferencja 2019 za nami!

Za nami kolejna już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, organizowanej w Kościelisku-Zakopanem. IV edycja wydarzeniaskierowana była do pracowników naukowych i praktyków środowiska akademickiego z kraju i zagranicy oraz studentów. Cele konferencji pozostały te same - prezentacja aktualnych tematów z obszarów: nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk o zarządzaniu, prawa, finansów, a także wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej.

Panel pierwszy obejmował obszar bezpieczeństwa. Wybrane tematy prelekcji to m.in.: „Bezpieczeństwo finansowe Państwa to KAS, więc poznaj NAS”, „Jednostka Wojskowa GROM - symbol Wojsk Specjalnych w systemie Sił Zbrojnych RP”, czy „Ograniczenia analizy systemowej cyberzagrożeń bezpieczeństwa państwa”.

Drugi panel położył nacisk na zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Zarządzanie ryzykiem nadużyć, kreowanie przedsiębiorczości lokalnej jako kluczowy czynnik w rozwoju gmin, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w świetle projektu nowej ustawy czy problematyka metadanych, to tylko niektóre z bogatej gamy tematów tej części konferencji.

Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreśla panel międzynarodowy, podczas którego wygłoszono m.in. następujące prelekcje: „Digitalization and automation in management – fears and reservations”, „Building trust for social security institutions”, czy ,,Legal aspects of transplantations”.

Kolejny panel skupił się na zagadnieniach prawnych. Prelegenci omawiali bezpieczeństwo prawne osób ponoszących odpowiedzialność dyscyplinarną, mechanizmy i instrumenty zwalczania celnej przestępczości transgranicznej, temat handlu ludźmi i przemytu migrantów, czy nowe substancje psychoaktywne w ujęciu problematyki prawno-kryminalistycznej.

W ramach panelu młodych naukowców głos zabrali studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, zrzeszeni w ramach Koła Naukowego Gomorra. „Problematyka prawa narkotykowego w Polsce - analiza niektórych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, „Świadek incognito w polskim procesie karnym” oraz „Zastosowanie identyfikacji biometrycznej twarzy w kryminalistyce”, to tematy wystąpień sympatyków zagadnień z obszaru kryminologii i kryminalistyki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, wiele ciekawych referatów, dyskusji, przemyśleń w przyjacielskiej i wspaniałej atmosferze. Zapraszamy za rok!

Podziękowania od Krajowej Administracji Skarbowej

podziekowania KAS zakopane 2019

Wróć