Przejdź do treści

Zagrożenia CBRN – międzynarodowe warsztaty w UTH

Nasza Uczelnia była gospodarzem warsztatów dla służb mundurowych, dotyczących zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych.

W ramach programu UE Internal Security Fund – Police, w Kampusie Jutrzenki UTH obyły się międzynarodowe warsztaty z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów (z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Francji i Chorwacji) od zagrożeń CBRN. Wydarzenie było elementem przedsięwzięcia pt. „Zwiększona gotowość do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych reagujących”, realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji.

W warsztatach zorganizowanych w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej uczestniczyli policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego KSP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, a także specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Po pierwszej części warsztatów, czyli panelu technicznym, podczas którego eksperci dzielili się dobrymi praktykami oraz rozwiązaniami zagranicznymi i krajowymi, przyszła kolej na ćwiczenia praktyczne zaaranżowane w specjalnej strefie w hali oraz na zewnątrz naszej Uczelni. Organizatorzy opracowali kilka scenariuszy działań, ze szczególnym uwzględnieniem różnych typów skażeń.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa sprzętu specjalistycznego: Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych i Państwowej Straży Pożarnej.

Wróć