Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

XIV Konferencja Kół Naukowych w UTH już 1 czerwca

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej oraz studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych Uczelni mają zaszczyt zaprosić na XIV Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych „Współczesne wyzwania nauk społecznych, logistyki i nowoczesnej inżynierii”.

Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca 2023 roku w Kampusie Jutrzenki UTH w Warszawie.

Konferencja będzie poświęcona prezentacji aktywności naukowej Studentów zaangażowanych w prace Kół Naukowych dotyczące zagadnień z obszarów nauk społecznych, logistyki i nowoczesnej inżynierii. W poszczególnych sesjach tematycznych, Członkowie Kół Naukowych będą mogli wymienić doświadczenia w zakresie prowadzonych badań naukowych, zaprezentować ich wyniki oraz zintegrować się ze studenckim środowiskiem naukowym. W czasie Konferencji planowane są również sesje eksperckie, prowadzone przez teoretyków i praktyków z wymienionych powyżej obszarów tematycznych. Jest to wyśmienita okazja do rozbudowy swojego warsztatu naukowego i pojawienia się nowych pomysłów badawczych.

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

I. EKONOMIA I FINANSE

Obszar zdominowany przez zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii i finansów. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych sprawach, w szczególności dotyczących sposobów pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej; efektywnego zarządzania finansami i sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi; budowania strategii funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń, a także istotnych problemów związanych z gospodarką finansową podmiotów reprezentujących sektor publiczny.

II. ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA

W ramach tego obszaru analizie poddane zostaną zagadnienia odnoszące się do zarządzania i logistyki. Dotyczyć one będą problematyki szeroko rozumianego zarządzania oraz transportu, spedycji, infrastruktury logistycznej, zarządzania łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, a także funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu.

III. BEZPIECZEŃSTWO

Treści analizowane w tym obszarze obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa.

IV. PRAWO I POLITYKA

Treści analizowane w tym obszarze obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego w Polsce.

V. NOWOCZESNA INŻYNIERIA

Analizie poddane zostaną zagadnienia z rozwiązań szeroko rozumianej nowoczesnej inżynierii. Dotyczyć będą m.in.: zastosowań technologii w otoczeniu gospodarczym, uwarunkowań/kierunków i czynników rozwoju budownictwa (w tym architektury wnętrz), transportu i branży IT oraz nowych technologii i zmian w IT, budownictwie (w tym w architekturze wnętrz) i transporcie.

Zgłoszenia udziału czynnego i biernego w Konferencji prosimy przesyłać do dnia 24 maja 2023 r.

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89; e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wróć