Przejdź do treści

XI Konferencja Kół Naukowych. Relacja

Nauki społeczne i logistyka to tematyka cyklicznej Konferencji Kół Naukowych, organizowanej w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. W XI edycji wydarzenia wzięło udział blisko 20 prelegentów z polskich uczelni wyższych.

Program konferencji podzielono na dwie części - panel pierwszy to tematy związane z szeroko rozumianymi obszarami ekonomii, zarządzania i finansów: „Instytucje wspomagające sektor bankowy”, „Wybrane preferencje podatkowe w podatkach lokalnych w Polsce”, czy „Manager – kobieta czy mężczyzna?”.

W panelu dotyczącym bezpieczeństwa znalazły się specjalistyczne wystąpienia: „Ekspertyza traseologiczna jako środek identyfikacji kryminalistycznej”, „Biegli z zakresu badań broni i balistyki z perspektywy procesowo-kryminalistycznej” czy „Analiza śladów krwawych jako narzędzie w rozwiązywaniu zbrodni”.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli uczelnianych kół naukowych, a najlepsze wystąpienia w poszczególnych panelach wyróżniono dyplomami.

Szczególne podziękowania dla dydaktyków, dr Agnieszki Wikarczyk, dr Moniki Szczerbak, dr. Zbigniewa Nowaka, dr. Krzysztofa Gawkowskiego, dr Magdaleny Ścigały, dr Agnieszki Nowocień, dr. inż. Mirosława Zielonego, dr. Ryszarda Waśkiewicza, za wspieranie studentów w ich samodzielnym przygotowaniu i debiutanckim wystąpieniu na ramach konferencji studenckiej.

Już za rok zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji!

Wróć