Przejdź do treści

XI Konferencja Kół Naukowych

Konferencja Kół Naukowych 2020 | UTH Warszawa

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej oraz studenci zrzeszeni w kołach naukowych Uczelni mają zaszczyt zaprosić na XI Konferencję Kół Naukowych „Współczesne wyzwania nauk społecznych i logistyki”, która odbędzie się 11 marca 2020 r. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (ul. Jutrzenki 135, Warszawa). Rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9:00.

Zmiany zachodzące w systemach politycznych krajów, ich prawie – ukierunkowanym głównie na zapewnienie potrzeb społeczeństwa w zakresie sprawiedliwości, ale i bezpieczeństwa, czy w zasadach regulujących sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych (m.in. w obszarze zarządzania, finansów czy rachunkowości) powinny być dogłębnie analizowane. Pomaga to zrozumieć sytuację obecną oraz wskazywać obszary wymagające zmian. Pozwala również zidentyfikować dobre praktyki w otoczeniu społecznym, prawnym i gospodarczym, które należy upowszechniać.

W ten nurt można wpisać odbywającą się cyklicznie Konferencję Kół Naukowych„Współczesne wyzwania nauk społecznych i logistyki”. To wydarzenie naukowe jest organizowane przez Wydział Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej już po raz jedenasty, spotykając się corocznie z pozytywną oceną osób uczestniczących.

Celem przyjętej przez organizatorów formuły Konferencji jest nie tylko prezentacja referatów analizujących szczególnie istotne zagadnienia, przedstawiających aktualny stan badań teoretycznych i empirycznych mieszczących się w obrębie nauk społecznych i logistyki, ale także dyskusja oraz wymiana poglądów w przedstawionych panelach:

I. EKONOMIA I FINANSE

Obszar zdominowany przez zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii i finansów. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych sprawach, w szczególności dotyczących sposobów pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej; efektywnego zarządzania finansami i sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi; budowania strategii funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń, a także istotnych problemów związanych z gospodarką finansową podmiotów reprezentujących sektor publiczny.

II. ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA

W ramach tego obszaru analizie poddane zostaną zagadnienia odnoszące się do zarządzania i logistyki. Dotyczyć one będą problematyki szeroko rozumianego zarządzania oraz transportu, spedycji, infrastruktury logistycznej, zarządzania łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, a także funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu.

III. BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO I POLITYKA

Treści analizowane w tym obszarze obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

 

Patronat:

Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

 


Zgłoszenia udziału czynnego w Konferencji prosimy przesyłać do dnia 2 marca, a biernego do dnia 9 marca 2020 r.

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89; e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wróć