Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

X Konferencja Kół Naukowych

X Konferencja Kół Naukowych w UTH

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz studenci zrzeszeni w uczelnianych kołach naukowych mają zaszczyt zaprosić na X Konferencję Kół Naukowych „Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki”, która odbędzie się 28 lutego 2019 r., o godzinie 9.30, w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (ul. Jutrzenki 135, Warszawa).

Zmiany zachodzące w systemach politycznych krajów, ich prawie – ukierunkowanym głównie na zapewnienie potrzeb społeczeństwa w zakresie sprawiedliwości, ale i bezpieczeństwa, czy w zasadach regulujących sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych (m.in. w obszarze zarządzania, finansów czy rachunkowości) powinny być dogłębnie analizowane. Pomaga to zrozumieć sytuację obecną oraz wskazywać obszary wymagające zmian. Pozwala również zidentyfikować dobre praktyki w otoczeniu społecznym, prawnym i gospodarczym, które należy upowszechniać.

W ten nurt można wpisać odbywającą się cyklicznie Konferencję Kół Naukowych „Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki”. To wydarzenie naukowe jest organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej już po raz dziesiąty, spotykając się corocznie z pozytywną oceną uczestników.

Celem przyjętej przez organizatorów formuły konferencji jest nie tylko prezentacja referatów analizujących szczególnie istotne zagadnienia, przedstawiających aktualny stan badań teoretycznych i empirycznych mieszczących się w szczególności w obrębie nauk społecznych i logistyki, ale przede wszystkim bezpośrednia dyskusja oraz wymiana poglądów. Wydarzenie to ma bowiem stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń i opinii, stwarzając pretekst do dyskusji w następujących obszarach:

PANEL PIERWSZY: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
Treści analizowane w tym obszarze obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

PANEL DRUGI: EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE
Obszar zdominowany przez zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych sprawach, w szczególności dotyczących sposobów pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej; efektywnego zarządzania finansami i sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi; budowania strategii funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń, a także istotnych problemów związanych z gospodarką finansową podmiotów reprezentujących sektor publiczny.

PANEL TRZECI: TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA
W ramach tego obaszaru analizie poddane zostaną zagadnienia prawno-organizacyjne odnoszące się do kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć one będą w szczególności: zagadnień prawnych dotyczących transportu i spedycji, infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, a także funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 10 lutego, a biernego do 18 lutego 2019 r.

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89; e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Patronat:

Wróć