Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Wystartował nabór na bezpłatne kursy języka angielskiego

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej rozpoczyna nabór na semestralny kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu LanguageCert International LTE dla studentów III roku studiów niestacjonarnych Wydziału Zarządzania i Logistyki. Zapisy rozpoczynają się od 26 stycznia. Kurs rozpocznie się w semestrze letnim 2022 roku. Osoby, które zakończyły kurs z wynikiem pozytywnym mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki (on-line), po 3 godziny dydaktyczne dla każdej grupy, w godz. 18:00-20:30, w terminach: 07.03., 21.03., 28.03., 04.04., 11.04., 25.04., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06.

KURS I EGZAMIN JEST BEZPŁATNY.

  • Sposób rejestracji na kurs:

Poniższy link przekieruje do formularza z testem poziomującym: https://forms.gle/y9zv5fYKX3hnzWCs9

Zamieszczony pod linkiem test umożliwi prowadzącym kurs przyporządkowanie do odpowiedniej grupy zajęciowej. Wypełnienie testu będzie traktowane jako zgłoszenie do udziału w kursie. Z kursu można zrezygnować do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć. Po rozpoczęciu udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zostanie przekazany podczas pierwszego dnia kursu. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego 2022 roku.

 
Informacje o kursie LanguageCert

Egzamin LanguageCert Test of English (LTE) A1-C2 to międzynarodowy egzamin językowy zakończony certyfikatem ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów znajomości języka angielskiego przyjętym przez Radę Europy (CEFR) tj.: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Jest to egzamin dostępny w formie papierowej oraz komputerowej. W formie komputerowej jest to egzamin adaptywny, co oznacza, że podczas jego wypełniania, pytania egzaminacyjne dopasowują się do poziomu zaawansowania kandydata w trakcie udzielania odpowiedzi na kolejne pytania. Taka formuła egzaminu to przełomowe i innowacyjne osiągniecie w dziedzinie oceny kompetencji językowych poparte badaniami naukowymi.

LTE to certyfikat z języka angielskiego adresowany do osób dorosłych, które myślą o karierze zawodowej w międzynarodowym środowisku

Zajęcia będą obejmować następujące obszary językowe:

Słuchanie: identyfikacja kluczowych informacji w krótkich wypowiedziach, zrozumienie krótkich wypowiedzi i wybór poprawnej reakcji, identyfikacja potrzebnych informacji w krótkich dialogach, słuchanie w celu zrozumienia nastawienia i opinii mówiących.

Czytanie: zrozumienie znaczenia krótkich form pisanych, znajomość słownictwa, połączeń wyrazowych i struktur gramatycznych, wykazanie zrozumienia szczegółowych informacji w tekście oraz opinii oraz nastawienia autora tekstów.

Mówienie: rozwijanie sprawności mówienia polegające na: prowadzenie rozmowy, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, kształtowanie wymowy i akcentu, wyrażanie własnych opinii, itp.

Aktywności: ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca indywidualna i w grupach, dyskusje, praca ze słownikiem, nagraniami audio i wideo, korzystanie ze źródeł internetowych, powtarzanie ze słuchu, praca z tekstem, wypowiedzi samodzielne, praca w parach, w grupach.

Kurs jest sfinansowany w ramach projektu „UTH3.0 Przez rozwój do doskonałości”, beneficjent: Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
  • Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wróć