Przejdź do treści

Wydział Inżynieryjny UTH w programie Microsoft Imagine Premium

Firma Microsoft pozytywnie zweryfikowała wniosek Wydziału Inżynieryjnego UTH o przystąpienie do programu Microsoft Imagine Premium (dawniej DreamSpark) przeznaczonego dla kwalifikujących się wydziałów uczelni o profilu technologicznym, inżynierskim.  Program Microsoft Imagine Premium upoważnia do zainstalowania w pracowniach komputerowych bogatego oprogramowania firmy Microsoft w tym systemów operacyjnych (Windows, Windows Server), narzędzi do programowania i projektowania (Visual Studio Ultimate), aplikacji (Visio, Project, One Note) oraz serwerów (SQL Server, BizTalk, SharePointServer). Ponadto w ramach programu wszyscy pracownicy i studenci Wydziału Inżynieryjnego będą mieli prawo do nieodpłatnego instalowania kopii wymienionego oprogramowania na własnych komputerach.

  

 

Wróć