Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Współpraca z biurem projektowym R2

W dniu 23 listopada 2017 roku miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej między Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej i biurem projektowym R2.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz główny projektant R2 mgr inż. arch. Lesław Rubik.

Porozumienie ma sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału Inżynieryjnego oraz rozwój kierunku Architektura wnętrz.

Biuro Projektów R2:
Biuro zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji (od konsultacji projektowych, po analizy, do projektów koncepcyjnych), opracowywaniem dokumentacji projektowej, nadzorem nad inwestycjami oraz ich obsługą prawną. Biuro Projektowe R2 powstało w 1999 roku i jest zwycięzcą wielu konkursów architektonicznych.

Wróć