Przejdź do treści

Współpraca UTH z ZS nr 2 w Piasecznie

6 listopada 2023 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę dydaktyczną i organizacyjną z Zespołem Szkół nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Wicedyrektor mgr inż. Anna Zasowska.

W ramach porozumienia UTH objęła patronat nad szkołą, a także zaprosiła uczniów Zespołu Szkół z Piaseczna do udziału w działalności dydaktycznej (warsztaty, konferencje, wykłady) Uczelni Techniczno-Handlowej.

Strona internetowa ZS w Piasecznie: https://platerowka-szkola.edu.pl/

Wróć