Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Współpraca UTH z Uniwersytetem María Cano

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem María Cano. Zawarte porozumienie otwiera nowe perspektywy współpracy z kolumbijską uczelnią oraz pozwala na wymianę doświadczeń z tamtejszą społecznością akademicką.

Działający od 35 lat María Cano University posiada obecnie trzy wydziały:

  • Wydział Nauk o Biznesie prowadzący dwa kierunki: Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Rachunkowość Publiczna;
  • Wydział Inżynierii oferujący kierunek Inżynieria Oprogramowania;
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, który posiada kierunki Psychologia, Fizjoterapia i Terapia Mowy;

Główna siedziba Uczelni znajduje się w Medellín - drugim co do wielkości mieście Kolumbii, natomiast istnieją również oddziały pozamiejscowe, w miastach takich jak Cali, Neiva i Popayán.

Fundacja Uniwersytetu María Cano prowadzi również Centrum Szkoleń Zaawansowanych i Ustawicznych, które oferuje kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania talentami ludzkimi, zarządzania wyższego szczebla, zarządzania projektami zdrowia publicznego, zarządzania podatkami, zarządzania marketingiem relacji, kompleksowej opieki wczesnoszkolnej, audiologii, zarządzania zdrowiem zawodowym czy administracji usługami zdrowotnymi.

Fundacja Uniwersytetu María Cano zaangażowana jest w działalność, która buduje przyszłość Kolumbii poprzez wszechstronne szkolenia, propagowanie wiedzy jako czynnika rozwoju naukowego, kulturalnego, gospodarczego i etycznego, na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wróć