Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Współpraca z Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Prezes Zarządu PTEiBS Krzysztof Konopka.

Podpisana umowa dotyczy współpracy, która obejmie zagadnienia naukowe, wdrożeniowe, praktyczne i dydaktyczne, w tym m.in.: wspólne badania naukowe w zakresie nowoczesnych technologii, seminaria, konferencje i publikacje naukowe; podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników i organizacji innowacyjnej dydaktyki (kursy oraz studia podyplomowe); realizacja staży i praktyk.

Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolnym, trwałym, demokratycznym i samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym przede wszystkim ekspertów i biegłych sądowych, przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów, jak i sympatyków, a także wszelkie osoby zainteresowane działalnością w ramach wymienionych zawodów.

Wróć