Przejdź do treści

Współpraca UTH z OW SIMP

Porozumienie UTH z OW SIMP

W dniu 6 grudnia 2018 roku Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej z Odziałem Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH, Prezes Zarządu OW SIMP dr inż. Adam Baryłka oraz I Wiceprezes Zarządu OW SIMP mgr inż. Jerzy Rożek.

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest pozarządową organizacją, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Wśród celów OW SIMP znajduje się min. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej, szerzenie wiedzy i kultury technicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wróć