Przejdź do treści

Współpraca UTH z I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę dydaktyczną i organizacyjną z I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

UTH objęła również patronat nad szkołą. Dodatkowo podpisane porozumienie umożliwia udział uczniów Liceum w działalności dydaktycznej Uczelni.

Na umowie podpisy złożyły Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Dyrektor Liceum Agnieszka Kaczyńska.

Strona internetowa I LO PUL w Dębem Wielkim: www.pulliceum.edu.pl

Wróć