Przejdź do treści

Współpraca UTH z GDDKiA

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zawarte porozumienie dotyczy organizacji studenckich praktyk zawodowych, skierowanych głównie do studentów kierunku Budownictwo.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest urzędem odpowiedzialnym za utrzymanie i rozwój infrastruktury dróg krajowych i autostrad w Polsce. Urząd działa na rzecz stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, minimalizowania wpływu urządzeń krajowej sieci drogowej na otoczenie i środowisko oraz zapewnienia komfortu podróżowania.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22 e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć