Przejdź do treści

Współpraca UTH z firmą skills matter Sp. z.o.o.

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną z firmą skills matter Sp z o.o.

Współpraca ma dotyczyć realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju studentów i przygotowaniu ich do wejścia na rynek pracy, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

Skills matter Sp z o.o. to zespół specjalistów i ekspertów, którzy od lat zajmują się wsparciem organizacji w tematach związanych ze znajdowaniem odpowiednich kandydatów do pracy w działach IT. Firma z sukcesem realizuje także rekrutacje dla obszarów nietechnicznych

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22 e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć