Przejdź do treści

Współpraca UTH z firmą Mechatronik Artur Grochowski

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zawarła umowę o współpracy z firmą Mechatronik Artur Grochowski. Podpisane porozumienie dotyczy organizacji studenckich praktyk zawodowych, skierowanych głównie do studentów kierunku Informatyka.

Mechatronik działa na rynku nieprzerwanie od 2004 r. Głównymi klientami firmy są szkoły techniczne oraz uczelnie kształcące w obszarach automatyki, robotyki, mechatroniki oraz technik wytwarzania, w tym programowania i obsługi obrabiarek CNC. Mechatronik zajmuje się produkcją urządzeń wykorzystywanych w procesie nauczania.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

 

Wróć