Przejdź do treści

Współpraca UTH z firmą Maram Group Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną z firmą Maram Group Sp. z o.o. Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska oraz Prezes Maram Group Sp. z o.o. Robert Marczak.

Podpisane porozumienie dotyczy również organizacji studenckich praktyk zawodowych skierowanych do studentów z kierunków Transport oraz Zarządzanie (specjalność Transport-Spedycja-Logistyka).

Firma zrealizowała już pierwsze zajęcia praktyczne dla studentów TSL na Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Maram Group Sp. z o.o. jest firmą transportową specjalizującą się w przewozie artykułów spożywczych świeżych oraz mrożonych według standardów programu IFS Logistic. Firmę wyróżnia najwyższy standard świadczonych usług, odznaczający się dbałością o przestrzeganie narzuconych norm podczas załadunków i rozładunków, monitoringem odpowiednich temperatur przewozu, ściśle określonymi zasadami wyposażenia pojazdów, regularnością mycia i dezynfekcji, a przede wszystkim szkoleniem kadry z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Maram Group Sp. z o.o. jest członkiem elitarnego Klubu Business Centre Club zrzeszającego przedsiębiorców, jako firma, spełniająca wszelkie zasady etyki kupieckiej i kodeksu honorowego.

Wróć