Przejdź do treści

Współpraca UTH z firmą Logwin Poland Sp. z o.o.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nawiązała współpracę z firmą Logwin Poland Sp. z o.o. Porozumienie między stronami dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, szczególnie w obszarze kierunków Transport oraz Zarządzanie (specjalność Transport-Spedycja-Logistyka).
 
Logwin Poland Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych. Posiada usługi dedykowane e-commerce, retail oraz B2B. Firma chętnie dzieli się zdobytym know-how, ale jej strategią jest zachęcanie do samodzielności i kreatywności już od pierwszych dni pracy. Logwin Poland bierze odpowiedzialność za swoich pracowników i środowisko naturalne. Aktywny tryb życia oraz pomoc najbardziej potrzebującym jest częścią kultury organizacyjnej, dlatego firma aktywnie wspiera Fundacje oraz wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, które poświęcone są pomocy dzieciom.
 
Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć