Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Współpraca UTH z firmą JMS

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała kolejną współpracę. Nowe partnerstwo w zakresie naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym, UTH będzie realizować z firmą JMS.

Współpraca obejmuje zagadnienia naukowe, wdrożeniowe, praktyczne i dydaktyczne, w tym m.in.:

  • wspólne badania naukowe, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania i wykorzystania symulatorów pojazdów kolejowych,
  • praktyki zawodowe dla studentów UTH,
  • seminaria,
  • konferencje i publikacje naukowe,
  • wspólne patenty,
  • wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego.

Dodatkowo firma JMS objęła patronat honorowy nad specjalnościami Transport kolejowy (studia inżynierskie) oraz Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (studia magisterskie).

JMS to firma z wieloletnim doświadczeniem, której profesją jest m.in. świadczenie specjalistycznych usług dla podmiotów działających na rynku kolejowym (mających swoją siedzibę na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej), szkolenie i egzaminowanie pracowników wykonujących czynności na stanowiskach kolejowych, świadczenie usług trakcyjnych, serwis lokomotyw, a także świadczenie usług w zakresie dowozu drużyn trakcyjnych.

Wróć