Przejdź do treści

Współpraca UTH z Automobilklubem Polskim

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z Automobilklubem Polskim.

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej, a także realizacji staży, szkoleń i wizyt studyjnych dla studentów kierunków Transport i Zarządzanie. Dodatkowo, współpraca z naszym nowym Partnerem będzie obejmować badanie potrzeb przedsiębiorstw względem kompetencji przyszłych pracowników.

Na umowie podpisy złożyli Rektor UTH dr Justyna Żylińska oraz Prezes Zarządu Automobilklubu Polskiego Romuald Chałas.

Automobilklub Polski to stowarzyszenie, którego celem jest upowszechnianie kultury motoryzacyjnej, popularyzowanie sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wróć