Przejdź do treści

„Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa". Relacja z konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa" stanowiła kolejną już inicjatywę naukową współorganizowaną przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli środowisk akademickich - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - przede wszystkim pracowników naukowych i praktyków.

Celem Konferencji była prezentacja aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania następujących dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk o zarządzaniu, prawa, finansów oraz wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej.

Treści prezentowane w ramach panelu Bezpieczeństwo, prawo, polityka obejmowały aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Analizie poddano kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

Panel Ekonomia, finanse, zarządzanie zdominowały zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści podjęli dyskusję w istotnych aktualnie sprawach - m.in. w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz samoregulacji mających na celu zapewnienie stabilności finansowej oraz ochronie interesów uczestników rynku korzystających z usług pośredników finansowych.

W ramach trzeciej części konferencji analizie poddane zostały zagadnienia z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa w kontekście kwestii związanych z Transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyły one w szczególności: zarządzania infrastrukturą logistyczną i łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu, a także rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie, logistyce i spedycji.

Celem panelu była dyskusja w zakresie najnowszych trendów we współczesnej logistyce, z uwzględnieniem wpływu nowych technologii na logistykę, między innymi w obszarze e-commerce, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze transportu intermodalnego i integracji usług logistycznych.

Dziękujemy za liczny udział w konferencji i zapraszamy za rok!

Wróć