Przejdź do treści

Współczesne problemy gospodarcze. Zaproszenie na konferencję

I Konferencja Naukowa
Katedry Finansów i Rachunkowości

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GOSPODARCZE Z PERSPEKTYWY RÓWNOWAGI, RENTOWNOŚCI, ETYKI, BEZPIECZEŃSTWA

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą problematyce zrównoważonego wzrostu gospodarczego, alokacji zasobów w gospodarce oraz etyce w biznesie. W panelach dyskusyjnych wystąpią zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego i administracji. Konferencja stanowi zatem nie tylko okazję do dyskursu naukowego, ale ze względu na uczestników, jest wydarzeniem promującym wiedzę z zakresu finansów.

Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2023 r., o godzinie 10:15 w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

  • Instrumenty kapitałowe a mechanizm absorpcji strat - dr Maria Andrzejak
  • Etyka zawodu księgowego – o potrzebie certyfikacji zawodu - dr Waldemar Szymański
  • Etyka zawodu doradcy podatkowego - dr Marcin Lachowicz
  • Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki w warunkach spowolnienia gospodarczego - dr Tomasz Pawlonka
  • Planowanie i prognozowanie finansowe w zastosowaniu wielostronnych kont księgowych - dr Jarosław Wedler
  • Aktywacja zawodowa studentów z wykorzystaniem staży finansowanych ze środków UE - Iwona Tereszkowska; Katarzyna Kurek

Konferencja jest bezpłatna. Do uczestnictwa zapraszamy studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych UTH oraz innych uczelni, a także osoby zainteresowane tematyką finansową.

Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji prosimy przesłać na adres e-mail: izabela.gontarek@uth.edu.pl

Termin przesłania referatów do publikacji pokonferencyjnej upływa 28 lipca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy

Patronat

Wróć