Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Współczesne bezpieczeństwo Polski. Zaproszenie na konferencję

Konferencja Naukowa

WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO POLSKI – ASPEKTY EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą aktualnym problemom występującym w sferze publicznej w zakresie bezpieczeństwa i finansów państwa w obliczu wyzwań związanych ze zmianami makroekonomicznymi. Przemiany w omawianych obszarach są m.in. konsekwencją ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki w okresie pandemii, a także istotnych zagrożeń bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze międzynarodowym jak i wewnętrznym, związanych z niestabilną sytuacją i dynamiką wydarzeń w otoczeniu Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Konferencja odbędzie się 21 marca 2023 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

  • Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski w świetle światowego kryzysu przywództwa politycznego i gospodarczego – dr Jerzy Walkowiak
  • Współczesne zagrożenia ekonomiczne - dr Zbigniew Wasielewski
  • Prognoza rozwoju Sił  Zbrojnych  RP - dr hab. Roman Polak
  • Inwestycje NATO  w Polsce - dr Arkadiusz Polak
  • Program modernizacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Polski - dr Arkadiusz Polak
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w kontekście funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza - dr Marta Gębska
  • Perspektywy finansowania modernizacji polskiej armii - dr Krzysztof Gawkowski

Moderator konferencji – dr hab. Roman Polak

Serdecznie zapraszamy!

Wróć