Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Wizyta na budowie Czerniakowskiej-BIS

Spotkanie z praktyką w UTH… Studenci naszego Wydziału Inżynieryjnego z kierunku Budownictwo (specjalność Budowa i eksploatacja dróg) wizytują budowę al. Polski Walczącej pod opieką prof. nzw. dr. hab. inż. Mirosława Graczyka.

Trasa szerzej znana jako ul. Czerniakowska-BIS to całkowicie nowe połączenie drogowe w Warszawie realizowane przez firmę Budimex SA, które ma usprawnić oraz rozłożyć ruch dzięki skomunikowaniu z Trasą Siekierkowską.

Nasi studenci mogli bezpośrednio od kierownika budowy dowiedzieć się jak w praktyce wygląda inwestycja, zarówno od strony planistycznej, jak wykonawczej - na placu budowy. Nowa trasa to nie tylko ciąg komunikacyjny, ale również budowa kanalizacji sanitarnej, magistrali wodociągowej, chodniki i ścieżki rowerowe, a także zatoki dla autobusów i oświetlenie.

Wróć