Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Warsztaty maturalne w Płońsku

W dniu 8 marca 2017 r. Wydział Zamiejscowy UTH w Płońsku gościł uczniów klas ponadgimnazjalnych na warsztatach maturalnych zorganizowanych przez naszą Uczelnię. Licznie zgromadzoną młodzież przywitała Rektor Uczelni, dr Iwona Przychocka, prof. UTH wraz z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Płońsku, gen. dyw. dr. inż. Stanisławem Krysińskim.

Udział w warsztatach wzięli uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, klasy techniczne z Zespołu Szkól nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku oraz klasy licealne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

W wypełnionych po brzegi aulach warsztaty prowadzili wykładowcy naszej Uczelni. Program spotkań z maturzystami przewidywał następujące tematy: „Wstęp do kryminalistyki” - insp. dr Mirosław Bednarski; „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” - dr Magdalena Ścigała; „Zagrożenia terrorystyczne XXI wieku” - gen. bryg. mgr inż. Marek Dukaczewski.

Wróć