Przejdź do treści

Warsztaty „European future: job shadowing”

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej była gospodarzem warsztatów w ramach projektu „European future: job shadowing”, realizowanego przez uczniów (w wieku 15-19 lat) i nauczycieli z 6 państw (Polski - jako koordynatora projektu, Francji, Hiszpanii, Turcji, Węgier i Włoch). 

Celem projektu była wymiana doświadczeń między szkołami dotycząca metod pracy z uczniami, którzy tracą motywację do nauki i opuszczają szkołę oraz wdrożenie dobrych praktyk w szkołach uczestniczących w wymianie. Jeden z tematów, który opracowano z ramienia UTH brzmiał „ Rola kobiet na rynku pracy. Jakie cechy predysponują kobiety do funkcjonowania w biznesie? Co to znaczy być przedsiębiorczym”?  Warsztaty przygotowała i poprowadziła dr Magdalena Ścigała. 

Wydarzenie było bardzo udane, o czym świadczą liczne podziękowania ze strony uczestników.  O sukcesie warsztatów niech świadczy również fakt wyrażenia chęci nawiązania współpracy w obszarze mobilności przez jedną z uczelni z Francji.

Wróć