Przejdź do treści

W drodze do sukcesu zawodowego...

jemiolo_blog_ue

W drodze do sukcesu zawodowego, czyli wyróżnij się lub giń!

„Najbardziej ambitni, niebojący się wyzwań oraz ciekawi świata studenci, dla których polska oferta praktyk to wciąż za mało, mogą, a nawet zdecydowanie powinni aplikować na staż za granicą, np. w instytucjach Unii Europejskiej. Każdego roku przyjmują one studentów z całej Europy na trzy-, cztero- lub pięciomiesięczne staże do niemal wszystkich organów administracji unijnej. Nawet, jeżeli nie jest Ci po drodze, drogi studencie, z karierą urzędniczą, to doświadczenie zdobyte w Parlamencie lub Komisji Europejskiej może okazać się bezcenne z punktu widzenia późniejszego poszukiwania pracy. Co ważne, z całą pewnością w strukturach unijnych nie przysposobią Cię do zdobycia wybitnych kwalifikacji z parzenia kawy czy też obsługi kserokopiarki na skalę masową, lecz nauczą praktycznych umiejętności zarówno tych twardych, jak i miękkich. Ponadto najczęściej taki staż jest płatny w przypadku absolwentów szkół wyższych, tak więc oprócz cennego doświadczenia zawodowego można również nieźle zarobić, a także podszlifować języki obce. Czego chcieć więcej!”.

W obronie prywatnej edukacji na najwyższym poziomie

„Amerykański ekonomista, Emanuel S. Savas dowiódł na podstawie swoich wieloletnich badań, że każda działalność gospodarcza, w tym również edukacyjna, realizowana przez podmioty niepubliczne jest o około 50 proc. sprawniejsza merytorycznie oraz efektywniejsza ekonomicznie niż ta realizowana przez jednostki publiczne zwłaszcza w sferze edukacyjnej, w tym również w szkolnictwie wyższym. Po przeszło dwudziestu pięciu latach obecności uczelni niepublicznych w Polsce okazuje się, że Savas miał rację”.

 

Pełne wpis oraz inne publikacje naszego wykładowcy gen. broni prof. dr. Tadeusza Jemioło można znaleźć na blogu tadeuszjemiolo.natemat.pl

Zapraszamy do czytania i komentowania!

Wróć