Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Relacja z VIII Konferencji Naukowej „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty”

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty” odbyła się 21 listopada 2016 r. w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Konferencja stanowiła kolejną inicjatywę naukową organizowaną przez Uczelnię adresowaną do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich z całego kraju. Jej celem było dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

Otwarcia konferencji - w imieniu władz akademickich Uczelni - dokonała Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH.

Merytoryczną część konferencji podzielono na dwa panele, które moderował gen. prof. dr Tadeusz Jemioło.

Pierwszą część spotkania zdominowała analiza zagadnień z zakresu prawa oświatowego, dokonana przez mec. Elzbietę Braulińską-Pązik (Kuratorium Oświaty w Warszawie), ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach prawa oświatowego w świetle nadchodzących reform, rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, a także postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

Dr Magdalena Ścigała, wykładowca Uczelni, poruszyła tematy związane z motywacją do pracy, nauki i rozwoju osobistego. Natomiast kolejny z prelegentów - Rafał Uhl, kierownik Biura Projektów UTH, w swoim wystąpieniu omówił zasady organizacyjno-prawne pozyskiwania funduszy unijnych na cele oświatowe.

Ostatni panel spotkania poświęcony był wybranym aspektom bezpieczeństwa w szkole - na przykładzie sytuacji zakładniczej i strzelca w szkole.

Patronat nad konferencją objęli: „Dyrektor Szkoły” – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, czasopismo „Głos nauczycielski” oraz Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Wróć