Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w UTH

VIII już edycja Konferencji Kontroli Zarządczej była kolejną okazją do spotkania osób zaangażowanych w skuteczne i sprawne funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej. Tematem tegorocznego wydarzenia były "Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych".

Wśród omawianych tematów znalazły się:

  • RODO – wdrożenie ustawy o jawności życia publicznego
  • Systemy Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
  • Zamówienia publiczne - nowe regulacje – elektronizacja zamówień
  • Kontrola biznesowa – należyta staranność podatnika – zgodnie z Dyrektywą UE nr45/2010

Gośćmi specjalnymi konferencji, której współorganizatorem była Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, byli: Mieczysław Łuczak - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów oraz Monika Kos - Radca Ministra, Biuro Kontroli Ministerstwa Finansów.

Wróć