Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

VIII Konferencja Kół Naukowych. Relacja

Blisko 30 prelegentów z polskich uczelni wyższych wzięło udział w VIII Konferencji Kół Naukowych w UTH. Agenda spotkania oscylowała wokół tematów związanych z problemami nauk społecznych i logistyki.

Bogaty program konferencji został podzielony na trzy odrębne tematycznie części. W panelu pierwszym skupiono się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie: „Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych RP – uwarunkowania prawne”, „Numery alarmowe", „Koncepcja zastosowania sztucznej inteligencji i algorytmów BigData do analizy logów bezpieczeństwa w sieci operatora telekomunikacyjnego” czy „Analiza kryminalna produktów mobile forensic", to tylko niektóre z referatów.

Ekonomia, finanse i zarządzanie to specjalistyczne wystąpienia m.in. z zakresu kreowania działań innowacyjnych w motywowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych czy roli programów pomocowych UE w finansowaniu rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. „Człowiek we współczesnej logistyce”, „Zarządzanie łańcuchem dostaw”, a także "Logistyczne zaopatrzenie gospodarstw rolnych”, to wybrane tematy wystąpień ostatniego panelu dotyczącego branży transportu, spedycji i logistyki (TSL).

Liczną grupę prelegentów stanowili studenci UTH, wśród których nie zabrakło dydaktyków, przedstawicieli uczelnianych kół naukowych TSL Team oraz Konsensus. Dyplomami wyróżniono osoby z najlepszymi referatami.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Wróć