Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

VIII Konferencja Kół Naukowych

logo 25 lat pion

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz studenci zrzeszeni w uczelnianych kołach naukowych mają zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Kół Naukowych „Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki”, która odbędzie się 22 marca 2017 r., o godzinie 9.30, w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (ul. Jagiellońska 82F, Warszawa).

Naukowe konferencje studenckie, organizowane przez społeczność akademicką Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, to już wieloletnia tradycja. Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń studentów poprzez prezentację zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki.

Tegoroczna - VIII Konferencja Kół Naukowych „Współczesne problemy nauk społecznych i logistyki", obejmuje następujące zagadnienia:

PANEL PIERWSZY: BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
Treści prezentowane w ramach tego panelu obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

PANEL DRUGI: EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE
Panel zdominują zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych sprawach, w szczególności dotyczących sposobów pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej; efektywnego zarządzania finansami i sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi; budowania strategi funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń, a także istotnych problemów związanych z gospodarką finansową podmiotów reprezentujących sektor publiczny

PANEL TRZECI: TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA
W ramach tej części konferencji analizie poddane zostaną zagadnienia prawno-organizacyjne odnoszące się do kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć one będą w szczególności: zagadnień prawnych dotyczących transportu i spedycji, infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, a także funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 8 marca, a biernego do 15 marca 2017 r.

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 88; e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Patronat:

plakat wpnsil 2017-01_mniejszy

Wróć