Przejdź do treści

VI Konferencja Kół Naukowych za nami

Blisko 50 prelegentów z kilkunastu polskich uczelni wyższych wzięło udział w konferencji zorganizowanej w murach Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Agenda spotkania oscylowała wokół tematów związanych z problemami nauk społecznych i logistyki.

Bogaty program konferencji został podzielony na trzy odrębne tematycznie części. W panelu pierwszym skupiono się na bezpieczeństwie, prawie oraz polityce. „Bezpieczeństwo teleinformatyczne w działalności operatora telekomunikacyjnego”, „Ruchy migracyjne na świecie - zarys problematyki", „System ochrony świadka koronnego w systemie prawa karnego procesowego” czy „Rozwój i bezpieczeństwo inteligentnych miast", to tylko niektóre z referatów .

Ekonomia, finanse i zarządzanie to specjalistyczne wystąpienia m.in. z zakresu konkurencyjności firm, umów licencyjnych, pomocy kredytowej dla przedsiębiorstw czy roli funduszy UE w rozwoju przedsiębiorstw. „Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw”, „Systemy zasilania LNG” czy "Naczepy w transporcie drogowym i intermodalnym”, to wybrane tematy wystąpień ostatniego panelu dotyczącego branży transportu, spedycji i logistyki (TSL).

Liczną grupę prelegentów stanowili studenci UTH, wśród których nie zabrakło przedstawicieli uczelnianych kół naukowych TSL Team oraz Konsensus. Dyplomami wyróżniono osoby z najlepszymi referatami.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Wróć