Przejdź do treści

VI edycja Legii Akademickiej - ruszyła wstępna rekrutacja

Aktualizacja: okres składania wniosków został wydłużony do 8 lutego 2023 roku

Szanowni Państwo,

prowadzimy wstępną rekrutację osób chętnych do wzięcia udziału w VI edycji projektu „Legia Akademicka”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. i zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej, w roku 2023 będziemy realizować w ramach zadania szkolenie teoretyczne w module podoficerskim.

Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz absolwentów, którzy rozpoczęli szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej posiadając status studenta i chcący kontynuować to szkolenie po ukończeniu studiów.

Z ochotniczego szkolenia wojskowego mogą skorzystać osoby:

  • które ukończyły szkolenie podstawowe, zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej,
  • posiadające obywatelstwo polskie,
  • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A),
  • nieskazani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

Projekt odbywa się w dwóch etapach:

  • teoretycznym, realizowanym na uczelni,
  • praktycznym, trwającym nie mniej niż 21 dni, realizowanym w ramach ćwiczeń wojskowych organizowanych w wytypowanych jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego.

Studenci, którzy chcą wziąć udziału w projekcie, proszeni są o wypełnienie wniosku ochotnika (pobierz) i przesłanie go do 1 lutego 2023 r.:

i

  • pocztą na adres: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, z dopiskiem Rektorat,

lub

  • dostarczenie oryginału wniosku osobiście do Dziekanatu w Kampusie Jutrzenki (w godzinach pracy podanych na stronie UTH).

Pytania odnośnie projektu prosimy kierować na adres: katarzyna.dolecka@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Wróć